Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

1% podatku dla Aeroklubu Jeleniogórskiego

Szanowni Państwo! Członkowie i Sympatycy Aeroklubu Jeleniogórskiego!

Zbliżający się początek roku, to czas kiedy zaczynamy dokonywać rozliczenia podatku dochodowego. Każdy z nas może zadeklarować przekazanie 1% swojego podatku na wybrany cel.
Aeroklub Jeleniogórski zachęca swoich Członków i Sympatyków, by wsparli takim gestem właśnie nasze stowarzyszenie.

Jak to zrobić?

Wystarczy właściwie wypełnić swoje zeznanie podatkowe wskazując Aeroklub Polski jako beneficjenta środków, a jako cel szczegółowy Aeroklub Jeleniogórski.

Krok po kroku:

1. W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672 (Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz).

2.  W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.

3.  W rubryce cel szczegółowy, wskaż Aeroklub Jeleniogórski.

Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych według powyższych wskazówek, do końca lipca 2018 roku przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, potrącając koszty przelewu.
Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października 2018 roku.
Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2018 roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty.

Bądźcie ambasadorami Aeroklubu Jeleniogórskiego! Każda kwota może wpłynąć na skuteczną realizację naszej misji. Wspieraj naszych lotników!

Będziemy wdzięczni wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc.

Pamiętajcie przekazanie 1% nic nie kosztuje!!!share