Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW AEROKLUBU JELENIOGÓRSKIEGO

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Aeroklubu Jeleniogórskiego w dniu 10.11.2017r.

podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 3 grudnia 2017 roku:

 

Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków
Aeroklubu Jeleniogórskiego

 

Miejsce Zgromadzenia:

Sala konferencyjna Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27 (dawna Wyczynowa Szkoła Szybowcowa).

 

Terminy Zgromadzenia:

  1. Termin: 3.12.2017, godz. 10:00

  2. Termin: 3.12.2017, godz. 10:15

 

Porządek obrad.pdf

 share